Shapka

echo C# da o'yin dasturi "Sharlar". NET Framework o'rnatilgan bo'lishi kerak; video:

JW Player ko'rsatadi


Kirish

Email Parol

asosiy contact hamkorlar uchun biz haqimizda rss © haker.uz 2013 - 2022 yil.